Chờ cất cánh

Chúng tôi ngồi trong máy bay quá lâu, dưới mặt đất, chờ cất cánh, đến nỗi một người phụ nữ tuyên bố bây giờ cô sẽ viết cuốn tiểu thuyết của mình, và một người khác ở ghế bên cạnh nói cô sẽ rất vui nếu được biên tập nó. Đồ ăn được bán ở […]

Lễ tang

truyện từ Flaubert Hôm qua tôi đến dự lễ tang của vợ Pouchet. Lúc tôi nhìn Pouchet tội nghiệp, đứng đó cúi đầu và lắc lư với nỗi đau như một thân cỏ trong gió, mấy người gần tôi bắt đầu nói chuyện về vườn cây của họ: họ đang so sánh chu vi những […]