Để nhắc

Michel Butor nói du lịch là viết, vì du lịch là đọc. Có thể phát triển thêm: Viết là du lịch, viết là đọc, đọc là viết, và đọc là du lịch. Nhưng George Steiner nói dịch còn là đọc, và dịch là viết, cũng như viết là dịch và đọc là dịch. Do đó […]

Bài học piano

Tôi đang ở cạnh Christine bạn tôi. Tôi chưa gặp cô ấy đã lâu rồi, có lẽ là mười bảy năm. Chúng tôi nói chuyện về âm nhạc và đồng ý với nhau là khi chúng tôi gặp lại cô sẽ dạy tôi một bài học piano. Để chuẩn bị cho bài học, cô nói, […]

Đàn ông

Trên thế giới này còn có đàn ông. Đôi khi chúng ta quên, và nghĩ chỉ có đàn bà—những ngọn đồi và những đồng bằng phụ nữ không phản kháng vô tận. Chúng ta đùa vặt và an ủi nhau và cuộc đời chúng ta trôi đi nhanh chóng. Nhưng đúng thật là, thỉnh thoảng, […]

Chờ cất cánh

Chúng tôi ngồi trong máy bay quá lâu, dưới mặt đất, chờ cất cánh, đến nỗi một người phụ nữ tuyên bố bây giờ cô sẽ viết cuốn tiểu thuyết của mình, và một người khác ở ghế bên cạnh nói cô sẽ rất vui nếu được biên tập nó. Đồ ăn được bán ở […]