Đàn ông

Trên thế giới này còn có đàn ông. Đôi khi chúng ta quên, và nghĩ chỉ có đàn bà—những ngọn đồi và những đồng bằng phụ nữ không phản kháng vô tận. Chúng ta đùa vặt và an ủi nhau và cuộc đời chúng ta trôi đi nhanh chóng. Nhưng đúng thật là, thỉnh thoảng, […]

Chờ cất cánh

Chúng tôi ngồi trong máy bay quá lâu, dưới mặt đất, chờ cất cánh, đến nỗi một người phụ nữ tuyên bố bây giờ cô sẽ viết cuốn tiểu thuyết của mình, và một người khác ở ghế bên cạnh nói cô sẽ rất vui nếu được biên tập nó. Đồ ăn được bán ở […]

Lễ tang

truyện từ Flaubert Hôm qua tôi đến dự lễ tang của vợ Pouchet. Lúc tôi nhìn Pouchet tội nghiệp, đứng đó cúi đầu và lắc lư với nỗi đau như một thân cỏ trong gió, mấy người gần tôi bắt đầu nói chuyện về vườn cây của họ: họ đang so sánh chu vi những […]

Đúng và sai

Cô biết cô đúng, nhưng nói cô đúng là sai, trong trường hợp này. Đúng và nói là đúng là sai, trong những trường hợp nhất định. Cô có thể đúng, và cô có thể nói vậy, trong những trường hợp nhất định. Nhưng nếu cô nhấn mạnh quá mức, cô trở thành sai, sai đến […]